A duhet të hapen xhamitë?

A duhet të hapen xhamitë edhe tek ne në Kosovë?