Ballina Lajme

Këshilli i Prindërve të Prishtinës kërkon zgjidhjen e situatës së grevës në arsim

Këshilli i Prindërve i Komunës së Prishtinës ka zhvilluar një takim me përfaqësuesit e këshillave të prindërve të të gjitha shkollave të kryeqytetit, në të cilën diskutuan gjendjen e krijuar nga greva në arsim, e cila tashmë po shkon drejt javës së tretë.

Ata shprehën shqëtësimin dhe pakënaqësinë e tyre me gjendjen e krijuar dhe se njoftuan se po e humbasin durimin e tyre nga ky proces, ndaj kërkojnë që ky problem të zgjidhet sa më shpejtë, shkruan TemaDitore. com.

Më poshtë e gjeni reagimin e tyre pa ndërhyrje.

Njoftim

Këshilli i Prindërve të Komunës së Prishtinës, më datën 25.01.2019, ka zhvilluar një takim me Asamblenë e Prindërve të Komunës së Prishtinës, ku bëjnë pjesë përfaqësuesit e këshillave të prindërve të të gjitha institucioneve edukative-arsimore fillore dhe të mesme të kryeqytetit, e ku të ftuar ishin edhe përfaqësuesit e KP të institucioneve parashkollore.

Gjatë takimit u diskutua për gjendjen e krijuar në vend, tashmë kur greva e shpallur nga SBASHK-u, përmbylli javën e dytë.

Pjesëmarrësit u shprehën se, megjithëse përkrahin kërkesën e mësimdhënësve për ngritje të koeficientit në projektligjin për paga të nëpunësve publikë, nuk pajtohen që nxënësit të jenë ata të cilët duhet të paguajnë çmimin e neglizhencës së institucioneve përgjegjëse si punëdhënës, ndaj kërkesave të mësimdhënësve si punëmarrës.
Shkollimi është një e drejtë e fëmijëve, e garantuar me të gjitha konventat ndërkombëtare e rrjedhimisht edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, prandaj Qeveria e vendit si gardiane e Kushtetutës së shtetit, obligohet që të krijojë kushte që kjo e drejtë fundamentale të realizohet.
Është e pajustifikueshme që edhe pas dy javësh grevë, palët negociuese ende qëndrojnë në nivel të deklarimeve mediatike, pa një përafrim të qëndrimeve, ndërkohë që orët mësimore po humben, ndërsa prindërit po bartin barrën e një procesi në të cilin asnjëherë nuk kanë qenë faktor vendimmarrës.

Prandaj, Këshilli i Prindërve apelon te të dyja palët, që për hir të fëmijëve të Kosovës, të cilët janë ata që do të udhëheqin këtë vend në të ardhmen, të bëjnë përpjekjet maksimale që të përafrojnë qëndrimet dhe të arrijnë një marrëveshje, e cila do të garantojë fillimin e procesit të rregullt mësimor.

Këshilli i Prindërve, po ashtu njofton se, nëse në ditët në vijim Qeveria nuk reflekton me një zgjidhje, e cila do t’i kthejë nxënësit në shkollë dhe më të vegjlit në kopshte, do t’u bëjë thirrje prindërve që të shfrytëzojnë të drejtën e shprehjes së pakënaqësisë përmes protestës së qetë, me kërkesën që të realizohet e drejta e fëmijëve për shkollim si hap i parë.

Sistemi arsimor në Kosovë, edhe pa këtë ndërprerje nuk i ka plotësuar nevojat e gjeneratës së re për një arsimim të duhur e cilësor, të ngjashëm me atë që bashkëmoshatarëve të tyre evropianë e gjetiu u ofrohet dhe përmirësimi do të mund të ndodhë vetëm me një përkushtim serioz të të gjithë akterëve relevantë, duke filluar nga Qeverie, MASHT, Drejtoritë Komunale të Arsimit, udhëheqësit e shkollave, mësimdhënësit dhe prindërit. Prandaj, KP i Komunës së Prishtinës, kërkon që Qeveria të shpallë arsimin prioritet kombëtar dhe të angazhohet që të rezultojë si i tillë.

Në fund, Këshilli i Prindërve të Komunës së Prishtinës, njofton se distancohet nga deklarimet dhe qëndrimet publike të z. Ymret Reshiti, Kryetar i Këshillit të Prindërve të Kosovës (KPK), të cilat nuk janë në pajtim me rolin dhe përgjegjësitë e tij, të përcaktuara me Udhëzimin Administrativ 28/2012 (Themelimi dhe funksionimi i Këshillit të Prindërve të Kosovës) e as në pajtim me Rregulloren e Punës së këtij Këshilli dhe kërkon nga MASHT si themelues i këtij organi përfaqësues, që në pajtim me aktet normative në fuqi, të iniciojë procedurat disiplinore ndaj z. Reshiti.

Në ndërkohë, që KP i Komunës së Prishtinës ka vendosur që të tërheqë përfaqësuesin e vet nga niveli qendror (KPK), përderisa MASHT të kthejë një përgjigje në këtë kërkesë.

KP i Komunës së Prishtinës po ashtu distancohet nga gjuha ofenduese dhe denigruese, e cila ka vërshuar rrjetet sociale pas fillimit të grevës dhe u bën thirrje organeve përgjegjëse që të hetojnë rastet ku individë të caktuar qofshin prindër apo mësimdhënës përdorin gjuhë ofenduese, denigruese dhe kërcënuese ndaj një individi apo grupi, vetëm për shkak të pikëpamjeve të kundërta me njëri-tjetrin, ndaj grevës së mësimdhënësve.

Këshilli i Prindërve i Komunës së Prishtinës
Prishtinë, 25.01.2019

You may also like